Τι είναι το Τεστ Δεξιοτήτων

 

Στο παρακάτω αρχείο pdf υπάρχει μία αναλυτική παρουσίαση του Τεστ Δεξιοτήτων.