Τεστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Νοεμβρίου 2008: Θέματα & Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ του Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων: pdf

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων: pdf

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ του Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων:pdf