Οδηγίες ΑΣΕΠ για το 1ο Τεστ Δεξιοτήτων

 

Οδηγίες ΑΣΕΠ για το 1ο Τεστ Δεξιοτήτων : pdf