Νέο Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017

Νέα τμήματα για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2017


Ενημερωτικές συναντήσεις


Πέμπτη 24/08/17


Ψυχολογία Α.Π.Θ. στις 17:00

Ιατρική Α.Π.Θ., Οδοντιατρική Α.Π.Θ. στις 17:30

Φαρμακευτικό Α.Π.Θ. στις 18:00


Τετάρτη 30/08/17

Νομική Α.Π.Θ.
στις 17:30
1ο Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Έναρξη 15/05/17


Δευτέρα
Τετάρτη
Παρασκευή
14:00 - 16:00
Στατιστική

Φυσική
16:00 - 18:00
Φυσική
Βιολογία
Βιολογία
18:00 - 20:00
Ιατρική Φυσική
Φυσική
Ιατρική Φυσική