Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προγράμματα νέων τμημάτων


Πολιτική - Ποινική Κατεύθυνση & Εισαγγελείς


Νέο - 3ο Τμήμα


Τρίτη
16:15 - 20:00
Εμπορικό ΔίκαιοΤετάρτη
09:00 - 15:00
Αστικό Δίκαιο
Πολιτική ΔικονομίαΠέμπτη
15:00 - 20:00
Ποινικό Δίκαιο
Ποινική Δικονομία


Αναπλήρωση Αστικού Δικαίου - Πολιτικής Δικονομίας
Τετάρτη 07/02/18, 17:00 - 20:002ο Τμήμα

Τρίτη
15:00 - 19:00
Ποινικό Δίκαιο
Ποινική ΔικονομίαΤετάρτη
14:30 - 18:00
Εμπορικό ΔίκαιοΠαρασκευή
09:00 - 15:00
Αστικό Δίκαιο
Πολιτική Δικονομία

1ο ΤμήμαΔευτέρα
09:00 - 12:00
Αστικό ΔίκαιοΤρίτη
09:00 - 12:00
Πολιτική Δικονομία

12:15 - 15:15
Εμπορικό ΔίκαιοΤετάρτη
10:00 - 14:00
Ποινικό Δίκαιο
Ποινική ΔικονομίαΔιοικητική Κατεύθυνση

1ο Τμήμα


Τρίτη
17:15 - 20:30
Συνταγματικό ΔίκαιοΤετάρτη
15:30 - 17:45
Διοικητική Δικονομία

18:00 - 20:15
Διοικητικό ΔίκαιοΠέμπτη
17:00 - 20:00
Δημοσιονομικό ΔίκαιοΠροετοιμασία Υποψηφίων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Γ. Καρφή με την 30ετή πείρα του σε νομικά μαθήματα, ασχολείται συστηματικά από το 1994 (έτος ιδρύσεως της Σχολής) με την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Η προετοιμασία αφορά τόσο την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, όσο και την κατεύθυνση της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και την αυτόνομη κατεύθυνση των Εισαγγελέων.

Το διδακτικό επιστημονικό δυναμικό μας απαρτίζεται από Νομικούς με διδακτορική ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα αντικείμενά τους και με κύριο προσόν, εκτός από την άριστη επιστημονική κατάρτιση, την πολυετή διδακτική εμπειρία.

 Το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει εβδομαδιαία διδασκαλία 14 - 16 ωρών (ανάλογα με την κατεύθυνση) για το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. Αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη κρίσιμων θεωρητικών θεμάτων, η νομολογιακή προσέγγιση τους, η επίλυση πρακτικών θεμάτων, καθώς και η προετοιμασία για το προφορικό σκέλος των εξετάσεων.
 
Στη διάθεση των υποψηφίων του φροντιστηρίου μας υπάρχει μία πλήρης και εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με όλα τα ενδεδειγμένα νομικά συγγράμματα, αρχείο με τα θέματα εξετάσεων παλαιοτέρων ετών, σύνδεση με βάσεις νομικών δεδομένων και κάθε άλλη απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.
 

 

Γενικές Πληροφορίες για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 
Προκήρυξη

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία εκδίδεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων διαφοροποιείται κάθε χρόνο.

 

Στάδια και διαδικασία διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διενεργείται στη Θεσσαλονίκη σε δυο στάδια. Το προκριματικό στάδιο διεξάγεται το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το τελικό από Νοέμβριο έως Δεκέμβριο. 

Α. Το προκριματικό στάδιο

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης σε θέματα: α. Γενικής Παιδείας β. Συνταγματικού Δικαίου, Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών Διαφορών και γ. Δημοσιονομικού Δικαίου, για δε τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Εισαγγελέων σε θέματα: α. Γενικής Παιδείας, β. Αστικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας και γ. Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας.

Η εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος στον αντίστοιχο θεματικό κύκλο. Οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων εξετάζονται υποχρεωτικά σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Η εξέταση συνίσταται σε μετάφραση νομικού κειμένου από την ξένη γλώσσα στα ελληνικά και αντίστροφα.

Β. Το τελικό στάδιο

Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται: α) προφορικά και δημοσίως στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης και σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου και β) γραπτά στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει προαιρετικά (εκτός της υποχρεωτικής). Η εξέταση διενεργείται όπως στην υποχρεωτική ξένη γλώσσα.


Προσόντα Υποψηφίων

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

α) έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος, νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή

β) έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας του διαγωνισμού.

Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού.


Χρήσιμα Links